Welkom op onze website

Info

Wij van de kerk van de levende God geloven dat wonderen nog steeds niet uit de wereld zijn. Wij geloven dat God een familie is. Vader Zoon en Heilige Geest. Het geloof heeft een uitzonderlijke macht die het leven van een persoon ten goede volledig kan veranderen. God is nog steeds de Almachtige God die het leven van degenen die hun geloof gepaard met gehoorzaamheid aan Zijn woord radicaal kan veranderen. Ongeacht uw religie, ras, achtergrond of geloof, geloven wij dat de God van Abraham Isaac en Israël een ieder accepteert zoals deze persoon is. Naarmate dat de persoon zij geloof gebaseerd op het woord van God praktiseert zal deze persoon dag na dag de verandering, kracht, wijsheid, en liefde in zijn leven ervaren.